loading ...

Geen resultaten gevonden

loading ...

Geen resultaten gevonden

  • Internationale Ervaring Specialist van klassieke muziek gedurende meer dan 20 jaar
  • Opera Cadeaubonne Geef concert- en operakaarten in prestigieuze locaties cadeau!
  • Klantenservice - AdviesService Service efficace et rapide, joignable par tel +33 1 53 59 39 29 ou Email
  • Geannuleerde voorstelling Tickets worden terugbetaald of er wordt een bon uitgegeven die 18 maanden geldig is.

Algemene Gebruiks- en Verkoop Voorwaarden

I - ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOP VOORWAARDEN

II - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR REIZEN/VERBLIJVEN

 

I - ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOP VOORWAARDEN


1 - Introductie

www.music-opera.com is een website voor reserveren van tickets voor opera, klassieke concerten en ballet en biedt een selectie uit de programma´s van vele instellingen over de hele wereld. Music-opera biedt tevens verkoop van cadeaubonnen te besteden op het gebied van opera en klassieke muziek,  lidmaatschap van de Club Music & Opera en de verkoop van de gids´Guide Musique & Opéra Autour du Monde´.

De website wordt uitgegeven door Editions le Fil d'Ariane SAS (hierna genoemd music-opera.com) gevestigd te 16, rue Bleue, 75009 Parijs en geregistreerd onder KvK nummer 399 550 912 te Parijs.

Travel agent number : IM075170053

2 - Doel van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden hebben tot doel het uiteenzetten van de services en producten zoals aangeboden op music-opera.com. Als gevolg hiervan, impliceert alle aankoop van producten en services zoals aangeboden op music-opera.com, evenals alle gebruik van informatie op music-opera.com het onherroepelijk akkoord gaan met de algemene verkoopvoorwaarden van music-opera.com
Deze voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment, en zonder dat hier vooraf informatie over wordt verstrekt, gewijzigd worden. Enkel de voorwaarden die online staan gepubliceerd ten tijde van de aankoop zijn van toepassing.

3 - Specifieke voorwaarden voor het reserveren van tickets
De shows op de website Music-opera.com worden georganiseerd door verschillende producenten die zelf de tickets uitgeven. De boeking van een showticket is een contract tussen de eindklant en de producent van de show, dit contract is onderworpen aan de specifieke kenmerken van elke organiserende instelling. Music-opera.com fungeert als een eenvoudige tussenpersoon voor de kaartverkoop tussen de klant en de organisatoren van de shows.

Hoe koopt u ?
Door eenvoudig de voorstelling van uw keus te selecteren. U beslist vervolgens het aantal plaatsen en de categorie en verzend uw bestelling. music-opera.com bevestigd u binnen drie werkdagen of de plaatsen beschikbaar zijn. Er wordt u geen enkel bedrag in rekening gebracht in geval uw zoekopdracht geen resultaten heeft opgeleverd.

Ontbreken van herroepingsrecht voor de aankoop van tickets :
Conform Artikel L 121-21-8 vande Franse Consumentencode, kan de aankoop van tickets voor een voorstelling niet worden herroepen.  Alle aankopen zijn derhalve een definitieve aankoop.

Categorie en rang van de plaatsen :
Rang 1, of categorie 1 komt overeen met de beste categorie, dit zijn de beste plaatsen van het theater. De plattegrond van het theater biedt u de mogelijkheid de verschillende categoriën en locatie in de zaal te bekijken.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid goed te checken of de aan u toegekende plaatsen overeenkomen met uw wensen.

Prijs van de tickets :
De prijzen die worden genoemd zijn aangegeven in Euros, zijn inclusief BTW en zijn over het algemeen iets hoger dan de waarde van het ticket 10-30%.

Deze betreft de verkoopprijs van de tickets door het theater, de handlingskosten, de commerciële marge van Music-Opera.com, TVA wanneer van toepassing en in sommige gevallen de kosten van ons lokale agentschap. We zijn uiterst zorgvuldig in het correct weergeven van de informatie op onze website. In een uitzonderlijk geval kan het echter voorkomen dat  er een fout optreedt in de prijs van het door u bestelde ticket of dat de prijs aan wijziging onderhevig is. In dit geval wordt u hierover door ons zo snel mogelijk geïnformeerd en stellen wij u in gelegenheid uw bestelling te bevestigen met de correcte prijs op deze simpelweg kosteloos te anuleren.

Het omrekenen van valuta is slechts een indicatie en niet contractueel. Het bedrag van uw aankoop zal worden verrekend in euro via uw creditcard. Dit bedrag kan variëren op basis van de wisselkoers die door de bank wordt toegepast.
Het is mogelijk dat door uw bank kosten in rekening worden gebracht voor aankopen in het buitenland. Neem contact op met uw bank voor de details van deze kosten.


Reglement :
- Credit card. Het bedrag wordt na 5 dagen van uw rekening afgeschreven. Het totaalbedrag van de reservering kan bestaan uit aparte bedragen op het overzicht van uw kaart. Kijk om het bedrag te checken naar het totaal in rekening gebrachte bedrag onder ´Music Opera´op uw overzicht.

Bevestiging - Beschikbaarheid :
Uw reservering wordt u per mail bevestigd.U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging met alle details van uw reservering.
Verzeker u ervan een schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen binnen 3 werkdagen en check eventueel uw spam-folder of neem contact met ons op.
Het kan bij uitzondering voorkomen dat de door ons aangeboden tickets niet meer beschikbaar zijn als gevolg van een grote vraag of een te korte termijn voor aanvang van de voorstelling. U wordt hiervan uiterlijk 3 dagen vóór aanvang van de voorstelling op de hoogte gebracht. Het bedrag wordt dan niet afgeschreven of zo nodig aan opnieuw aan u overgemaakt.


Ontvangen van de tickets :
Afhankelijk van het beleid van het theater zullen uw tickets :
- Per post aan u worden toegezonden.
- Bij het loket kunnen worden afgehaald op de dag van de voorstelling, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de voorstelling en op vertoon van onze voucher, of uw naam en voornaam.
In geval de tickets zijn verkregen via bemiddeling van een lokale agent, dan kunnen deze ook bij uw hotel in de stad van de voorstelling worden afgeleverd. Wij raden u aan om te controleren of uw documenten zijn ontvangen in uw e-mail inbox en spammappen.

Wijziging of anulering van de voorstelling :
AAlle voorstellingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd of geannuleerd. Het is raadzaam om schema's en programma's te herbevestigen bij het maken van uw reservering en bij aankomst in het theater.

- In geval van wijziging van de show door de organisator kan geen vergoeding worden geëist.

- In geval van onderbreking voor de helft van de show, gelieve ons te contacteren zodat we contact kunnen opnemen met de organisator en met hem/haar de terugbetalingsvoorwaarden kunnen bevestigen,

- In geval van annulering of uitstel wordt u per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld zodra wij de informatie van de organisator hebben ontvangen.

Wij danken u daarom voor het updaten van uw gegevens op uw Music & Opera account. In geval van uitstel tot een nieuwe datum, als de datum u niet bevalt, kan een terugbetaling worden gevraagd.

 

 

 

II - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR REIZEN/VERBLIJVEN

De Algemene Verkoopvoorwaarden van Reizen/Verblijven zijn opgenomen in de artikelen R.211-3 tot R.211-13 van het Franse Wetboek van Toerisme, afdeling 2 "Contract voor de verkoop van reizen en verblijven" van het Wetboek van Toerisme. 

Inschrijving voor een van onze reizen impliceert kennisneming en aanvaarding van de Algemene en Bijzondere Verkoopvoorwaarden. 

Music Opera is een reisbureau, geregistreerd onder het nummer IM075170053. Het is gedekt voor professionele aansprakelijkheid door Hiscox Europe Underwriting Limited, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Parijs, contractnummer HA PRC0156355 en voor een financiële garantie voor toerisme door GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, 8-10 rue d'Astorg, 75008 Parijs, Frankrijk, contractnummer 4000715696. 

Zie hier het standaardinformatieformulier. 

 

Bijzondere verkoopvoorwaarden 

Deze Bijzondere Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Toerisme waarin de regels voor de verkoop van reizen en vakanties zijn vastgelegd, de internationale verdragen, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Consumentenrecht in het bijzonder. 

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de reizen en vakanties die Music & Opera aanbiedt en op de relaties met haar Klanten op de datum van reservering en gelden in de versie die op het moment van de reservering aan de Klant wordt overhandigd. 

Deze Voorwaarden en de beschrijving van de diensten die vóór de reservering aan de Klant worden verstrekt, vormen samen de voorafgaande informatie in de zin van artikel R. 211-4 van het Franse Wetboek van Toerisme, naast, in bepaalde gevallen, de bijzondere betalings- en annuleringsvoorwaarden die voor bepaalde diensten gelden. In dit laatste geval prevaleren de specifieke voorwaarden die op de productbeschrijving staan vermeld boven de tekst van de Bijzondere Verkoopvoorwaarden. 

De voorafgaande informatie kan na publicatie en raadpleging door de Klant worden gewijzigd, met name wat betreft de prijs, de annuleringsvoorwaarden, de eventuele vervoersvoorwaarden en het verloop van het verblijf en de accommodatie; de Klant wordt vóór de ondertekening van het reiscontract op de hoogte gesteld van de nieuwe voorwaarden. 

De Cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en van alle voorwaarden van het voorstel alvorens de bestelling te plaatsen. Indien de Klant de voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet aanvaardt, doet hij afstand van het voordeel van de door Music & Opera geleverde diensten. 

  

1 - Inschrijving 

De boeking van een reis of vakantie wordt effectief na betaling bij de ondertekening van het contract voor de door Music & Opera aangeboden reis. Voor groepsreizen wordt een voorschot van 40% gevraagd voor elke reis met een vertrekdatum van meer dan 35 dagen, of het volledige bedrag voor elk vertrek binnen deze periode. Het saldo wordt 30 dagen voor vertrek afgeschreven. 

De reisdocumenten kunnen pas worden overhandigd na volledige betaling van de reis. 

Bij gebreke van deze betaling is de klant de in deze voorwaarden voorziene annuleringskosten verschuldigd. Wanneer de uitvoering van de reis afhankelijk is van een minimum aantal deelnemers, wordt deze voorwaarde vermeld in de beschrijving van de reis. 

 

2 - Prijzen 

De prijzen in de reisovereenkomsten zijn berekend op basis van de parameters op het moment van voorbereiding. De vermelde prijzen zijn ondeelbaar en elke verzaking aan de in het pakket opgenomen diensten of elke onderbreking van de reis door toedoen van de klant (zelfs in geval van ziekenhuisopname of vervroegde repatriëring), geeft geen aanleiding tot terugbetaling door Music & Opera, tenzij deze door een specifieke verzekering wordt gedekt. 

De aangegeven prijzen komen overeen met een vaste prijs per persoon, inclusief belastingen en zijn uitgedrukt in euro. De prijzen moeten door Music & Opera worden herbevestigd in het reiscontract. 

De prijzen omvatten accommodatie, de voorstelling(en), eten, activiteiten, bezoeken en excursies vermeld in het programma. Tenzij specifiek vermeld op het reiscontract zijn de prijzen exclusief vervoer, visum- en paspoortkosten, fooien en geschenken, persoonlijke uitgaven, persoonlijke uitrusting en optionele verzekeringen, drankjes, etc. Music & Opera aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke aankopen ter plaatse. 

  

Prijswijzigingen 

De prijzen van de door Music & Opera aangeboden producten en diensten zijn berekend volgens de economische voorwaarden die bekend waren op het moment van publicatie van haar aanbod. Zij worden aan de klant bevestigd op het moment van de reservering. Zij zijn onderhevig aan mogelijke wijzigingen die van toepassing zijn op alle personen die reeds ingeschreven zijn of die zich wensen in te schrijven. 

Music & Opera behoudt zich het recht voor de prijzen van het commerciële aanbod en die van het reiscontract zowel naar boven als naar beneden aan te passen binnen de wettelijke grenzen voorzien in artikel L.211-13 van het Franse Wetboek van Toerisme en artikel R.211-8 van het Franse Wetboek van Toerisme, en wel als volgt 

- Transportkosten in verband met de brandstofkosten en de wisselkoers (van toepassing op alle lucht- en landvervoer dat nodig is voor de uitvoering van het programma). 

- Vergoedingen en belastingen in verband met vervoersdiensten zoals landings-, overvlieg-, inschepings- en ontschepingsrechten in havens en luchthavens. 

Wisselkoersen die op de betrokken reis of het betrokken verblijf van toepassing zijn. 

 

3 - Verzekering 

Elke deelnemer moet een individuele burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Specifieke verzekeringen zijn niet inbegrepen in de prijs van het verblijf voor reizen in Frankrijk of in het buitenland. 

Music & Opera raadt alle klanten sterk aan een repatriërings-, annulerings- en/of omniumverzekering af te sluiten. Bij het boeken van een reis of verblijf. Mensen die buiten West-Europa wonen, raden wij aan een verzekering in hun land van herkomst af te sluiten. 

Geef op het reiscontract aan dat u als individu verzekerd bent. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele problemen met uw verzekeraar als hun prestaties de voorwaarden of activiteiten van de reis niet dekken. Indien hierdoor extra kosten voor uw repatriëring ontstaan, behouden wij ons het recht voor deze in rekening te brengen. 

In geval van annulering worden verzekeringspremies en visumkosten in geen geval terugbetaald. 

Voor mensen buiten West-Europa adviseren wij u een verzekering in uw eigen land af te sluiten. 

De verzekering van XCover is niet geldig voor reizen. 

  

4 - Annulering 

De annuleringsvoorwaarden verschillen per reis. Voor reizen georganiseerd door Music & Opera moet elke annulering door de klant zo snel mogelijk telefonisch aan het agentschap worden gemeld en vervolgens schriftelijk (per e-mail of post) worden bevestigd. Gedane betalingen worden terugbetaald volgens onderstaande voorwaarden. 

  

4.1 Annulering door Music & Opera 

Annulering van de reis door Music & Opera voor aanvang van het verblijf geeft aanleiding tot terugbetaling van het verblijf, volgens de bepalingen van artikel R. 211-10 van het Franse Wetboek van Toerisme dat in de Algemene Voorwaarden hierboven is weergegeven. 

Music & Opera kan zich bij uitzondering genoodzaakt zien een reis of een verblijf te annuleren indien 

- Het minimum aantal deelnemers aangegeven in het programma niet wordt bereikt. In dit geval wordt de klant minstens 20 dagen voor vertrek op de hoogte gebracht en wordt het betaalde bedrag terugbetaald; 

- In geval van onvoorziene gebeurtenissen, pandemie, opsluiting en verslechtering van de veiligheidsomstandigheden op de bestemming. 

In dit geval worden 20 € administratiekosten per bestelling niet terugbetaald. 

 

4.2 Annulering door de klant 

De annuleringskosten zijn als volgt: 

- Datum van inschrijving meer dan 60 dagen: 100% van de prijs van de tickets voor de voorstellingen en de vliegtickets. 

- Datum van inschrijving binnen 60 dagen: 20% van de prijs van de reis. Daarbij komen nog de kosten van de tickets voor de voorstellingen en de vliegtickets. 

- Vanaf 59 dagen tot 30 dagen: 35% van de reissom. Bij deze kosten komen nog de kosten van de tickets voor de shows en de vliegtickets.  

- Van 29 dagen tot 15 dagen: 50% van de reissom. Bij deze kosten komen nog de kosten van de tickets voor de shows en de vliegtickets.  

- Van 14 dagen tot 8 dagen: 75% van de reissom. Bij deze vergoeding komen nog de kosten van de tickets voor de shows en de vluchten.  

- Minder dan 7 dagen voor vertrek 100% van de reissom. 

Deze annuleringskosten zijn van toepassing op al onze reizen met uitzondering van specifieke annuleringsvoorwaarden die in het reiscontract worden vermeld. In het hoogseizoen kunnen sommige hotelkamers niet geannuleerd of terugbetaald worden.  

 

 

 

Voor de terugbetaling :

- In geval van terugbetaling door de organisator in contanten, zal de reservering worden terugbetaald* alleen de transactiekosten van 12 € per bestelling en de annuleringsverzekering, indien deze door de klant is afgesloten, blijven ten laste van de klant.

In dit geval zal de terugbetaling gebeuren via het betaalmiddel dat gebruikt werd op het moment van de boeking (Creditcard, Paypal, Cadeaubon) en zal enkel de persoon die de aankoop op de site heeft gedaan, terugbetaald worden. De terugbetaling gebeurt automatisch na ontvangst van de terugbetaling van de organisator.

Voor Clubleden worden ook de transactiekosten vergoed.

*Sommige verwerkingskosten die door de organisator in rekening zijn gebracht, kunnen niet worden terugbetaald.

- In geval van terugbetaling door de organisator in de vorm van een creditnota, zal de terugbetaling aan de klanten ook gebeuren in de vorm van een creditnota die 18 maanden geldig is en waarvan de waarde overeenkomt met de ticketprijzen. Een annuleringsverzekering, indien afgesloten, blijft de verantwoordelijkheid van de klant.

- Indien u per post tickets heeft ontvangen, dient u deze terug te sturen naar: music-opera.com - 16 rue Bleue - 75009 Parijs - Frankrijk .

De kosten van de plaatselijke agenten worden niet terugbetaald indien zij tussenbeide komen in de reservering.


Annulering en terugbetalen van de reservering :
De reserveringen zijn bindend en kunnen niet worden ontbonden (zie boven). Een ticket kan niet worden geretourneerd, omgeruild of terugbetaald, tenzij de voorstelling door de organisator wordt geanuleerd. Indien de tickets reeds zijn bevestigd en u niet in staat bent de voorstelling bij te wonen, zal music-opera er alles aan doen om de tickets door te verkopen. Als dit lukt, dan krijgt u de prijs zoals vermeld op het ticket retour. Een behandelingsvergoeding van 5% wordt niet terugbetaald.

Verantwoordelijkheid :
De voorstellingen vinden plaats onder strikte verantwoordelijkheid van de organisator. Music-opera neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van anulering, wijziging of onderbreking van de voorstelling. Onze verantwoordelijkheid is gebonden aan het beleid van de leverancier en beperkt zich tot het betaalde bedrag.

4 - Recht van anuleren bij aankoop van cadeaubonnen, gidsen en lidmaatschap van de Club Music & Opera (niet van toepassing op de aankoop van tickets)

Aankopen van cadeaubonnen, gidsen en lidmaatschap van de Club Music & Opera kunt u anuleren binnen een termijn van 14 dagen. Hiervoor kunt u een bericht per post of e-mail sturen naar CONTACT met opgave van uw naam en voornaam, datum van aankoop, product of service en het totaalbedrag. U kunt ook het formulier terugsturen dat u HIER vindt..

In geval van anuleren met inachtneming van de bovengenoemde regels, zullen wij overgaan tot het terugbetalen van het vollledige bedrag zoals door u betaald is.

5- Voorwaarden voor het gebruik van cadaubonnen

De ontvanger kan de cadeaubon gebruiken voor alle voorstellingen die worden aangeboden op music-opera.
Voor alle voorstellingen waarvan de waarde lager is dan de cadeaubon zal een tegoed worden vastgelegd voor het resterende bedrag. Dit tegoed kan bij een volgende bestellingen worden gebruikt. In geval de prijs van de voorstelling hoger ligt dan de cadeaubon, dan kan het resterende bedrag per credit card worden voldaan. De cadeaubon is vanaf de datum van aankoop een jaar geldig. De cadeaubon kan niet tegen geld worden ingewisseld.

6 – Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke informatie en gegevens zijn nodig voor het in behandeling nemen van de bestelling. Ze stellen music-opera in staat u de tickets toe te sturen en contact met u op te nemen in geval van wijziging of anulering. De informatie en gegevens worden tevens bewaard voor veiligheidsredenen en wettelijke voorschriften en stellen ons in staat u een gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen te sturen. Tenzij door u anderzijds aangegeven, zullen deze gegevens ook kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden maar alleen voor aanbiedingen voor voorstellingen of op gebied van toerisme. Conform de wet op de informatica en vrijheid van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, correctie en in beroep  gaan tegen de op u betrekking hebbende informatie. Deze kan worden uitgeoefend per post aan music-opera.com - 16 rue Bleue - 75009 Paris of per email CONTACT
www.music-opera.com gebruikt tracking technologie die kan worden gebruikt voor het identificeren van de bron van het verkeer.  

7 - Valideren

Wanneer u op de knop ´ik heb de Algemene Voorwaarden voor levering gelezen en ga hiermee akkoord´, geeft u aan kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan vóórdat u de bestelling voltooit. Het valideren van de bestelling impliceert derhalve het akkoord gaan met de Algemene Verkoopvoorwaarden.  


8 - Speciale voorwaarden met betrekking tot gebruik van de informatie

We gaan uiterst zorgvuldig om met het verifiëren van de juistheid van de door ons verstrekte informatie op music-opera.com.

De gepubliceerde informatie komt uit de beste bronnen, en zijn derhalve weergegeven zonder garantie en impliceren op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van music-opera.com voor wat betreft de aankondigingen, ontbreken van informatie of fouten die zouden kunnen optreden ondanks de zorgvuldigheid in de uitvoering van music-opera.com.
De producten en commerciële presentatie door adverteerders worden uitgevoerden onder hun compleet eigen verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier hieraan ontleend worden. In het bijzonder, aangezien music-opera.com geen reisbureau is, vallen de reizen zoals aangeboden op music-opera.com door partner organisaties volkomen onder hun eigen verantwoordelijkheid. De informatie zoals gepresenteerd op music-opera.com mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen door het vennootschap ´les Editions le Fil d'Ariane´.

9 - Wet van toepassing - Procesvoering

Alle procesvoering van betrekking zijnde op de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden valt onder de franse wetgeving, zelfs wanneer de aankopen door personen zijn gedaan die niet in Frankrijk woonachtig zijn en onafhankelijk van de plaats waar de voorstelling (voor de aankoop van tickets) plaatsvindt. Slechts de Franse rechtbank is bevoegd.

 

 

 

 

 

5 - Gewijzigde of verkorte verblijven 

5.1 Wijziging door de klant 

Een verschuiving van de datum of een wijziging van de bestemming wordt over het algemeen beschouwd als een annulering. Een naamsverandering wordt niet beschouwd als een wijziging, maar als een overdracht van het contract. 

De klant moet Music & Opera op de hoogte brengen van elk verzoek tot wijziging van de reis of het verblijf via elk middel dat een ontvangstbevestiging (AR) toelaat. 

Tegen een wijzigingsvergoeding van 50€ (niet terug te betalen door een annuleringsverzekering) kan elke klant een wijziging van de voorwaarden van zijn inschrijving aanvragen, onder voorbehoud van beschikbaarheid en de volgende cumulatieve voorwaarden: 

- Geen wijziging van vertrek- en terugreisdata, 

- Geen wijziging van de bestemming, 

- geen vermindering van het aantal deelnemers, 

Indien aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan, worden de klant annuleringskosten in rekening gebracht volgens de annuleringsschaal (artikel 4 hierboven) en wordt een nieuw contract opgesteld. In het geval van een optionele verzekering, zal in geval van wijziging door de klant, de verzekering waarop hij/zij heeft ingetekend bij een nieuwe reis worden vernieuwd en aangepast aan het bedrag van zijn/haar nieuwe reis. 

 

Overdracht van het contract 

In overeenstemming met artikel L 211-11 van het Wetboek van Toerisme. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen door een persoon van uw keuze, mits deze voldoet aan dezelfde voorwaarden voor de reis. U dient Music & Opera ten minste 7 dagen voor vertrek te informeren en deze wijziging te bevestigen met elk middel dat ons in staat stelt een ontvangstbevestiging (AR) te geven, met nauwkeurige vermelding van naam, voornaam en adres van de deelnemer. In het geval van vliegreizen wordt, indien tickets aan de klant worden verstrekt, een vergoeding van € 50 per persoon in rekening gebracht. Deze kunnen door de luchtvaartmaatschappijen niet worden geruild of terugbetaald. U en de begunstigde van de overboeking blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het saldo van het contract, evenals voor alle vergoedingen, kosten of andere bijkomende kosten die de overboeking met zich meebrengt. 

 

5.2 Wijzigingen door Music & Opera 

Voor vertrek 

Het programma en de beschrijvingen worden ter indicatie gegeven. Het is mogelijk dat de volgorde, het tijdschema, de route of bepaalde diensten van het programma door omstandigheden buiten onze wil om worden gewijzigd, met name als deze wijzigingen het gevolg zijn van onvoorziene gebeurtenissen (weer, enz.) of van dwingende omstandigheden, waarbij de veiligheid van de reizigers in het geding is, of van de wijziging of annulering van een voorstelling door de organisator. Wij nemen dan de nodige maatregelen om u in de best mogelijke omstandigheden van uw verblijf te laten genieten. 

Music & Opera brengt de deelnemers op de hoogte van dergelijke wijzigingen, die een voorstel voor alternatieve arrangementen kunnen omvatten. Indien de klant de voorgestelde alternatieven niet aanvaardt, kan hij/zij de ontbinding van het contract en de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen vragen. 

  

Na het vertrek  

Tijdens de reis of het verblijf kan het programma worden gewijzigd of aangepast, met name op grond van veiligheidsvoorschriften of actuele weersomstandigheden. In dit geval zijn alleen de verantwoordelijken voor de reis of het verblijf gemachtigd om de nodige beslissingen te nemen. 

 

6 - Aansprakelijkheid 

Music & Opera is niet aansprakelijk in de volgende gevallen: 

- Verlies of diefstal van vliegtickets in het bezit van de klant (luchtvaartmaatschappijen geven geen duplicaten uit). 

- Het niet of onvoldoende voorleggen van verouderde of onvoldoende geldige identiteits- en/of gezondheidsdocumenten (identiteitskaart, paspoort, visa, inentingsbewijs, enz.) of documenten die niet voldoen aan de voorgeschreven formaliteiten (met name de aanbevelingen in artikel 7 hieronder), bij de douane of het inchecken. In geval van niet-inchecken (inclusief te laat instappen) wordt 100% van de totale reissom ingehouden als vergoeding. 

- Het niet tonen van documenten (ticket of voucher etc.). 

- Incidenten of onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenissen afkomstig van een derde buiten het contract, in de zin van de Franse jurisprudentie, zoals: oorlogen, politieke onrust, stakingen buiten Music & Opera of haar dienstverleners, congestie van het luchtruim, slecht weer, vertragingen (inclusief vertragingen door de Post voor het verzenden van reisdocumenten). Vertraging(en) veroorzaakt door bovengenoemde gebeurtenissen, alsmede de daaruit voortvloeiende wijzigingen in het reisschema, geven geen aanleiding tot enige schadevergoeding, met name als gevolg van een wijziging in de duur van het oorspronkelijk geplande programma of een vertraging in een verbinding. 

- Indien de schade van de klant te wijten is aan zijn eigen schuld, nalatigheid of wil. 

Na contact te hebben opgenomen met Music & Opera en bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen maximaal 60 dagen, kunt u de zaak voorleggen aan de Ombudsman voor Toerisme en Reizen, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op zijn website: www.mtv.travel. 

  

7 - Documenten : 

7.1 Administratieve formaliteiten 

Voordat u zich inschrijft voor het ondernemen van uw reis, moet u nagaan of elke reiziger, afhankelijk van zijn/haar persoonlijke situatie en nationaliteit, in het bezit is van een geldig paspoort of een geldige nationale identiteitskaart (CNI) die zal worden gebruikt voor het uitvoeren van de geplande reis, evenals van alle andere vereiste documenten (visum / ETSA-toestemming (zie hieronder), toestemming om het grondgebied te verlaten, enz.

Sommige landen en/of luchtvaartmaatschappijen hebben nieuwe formaliteiten ingevoerd, dus voor elke aanvraag voor een offerte of inschrijving moet u ons voortaan het volgende meedelen 

- Uw naam, voornaam/voornamen en geboortedatum die voorkomen op het paspoort of de identiteitskaart (indien de bestemming deze toestaat) die u zult gebruiken voor uw reis en voor het invullen van de transit- of inreisvergunningen (visum, ETSA....), 

- Vermeld voor elke reiziger (inclusief kinderen en baby's) het geslacht (mannelijk (M) of vrouwelijk (F)). 

Music & Opera verstrekt actuele informatie over de vereiste administratieve en gezondheidsformaliteiten en de tijd die nodig is om deze te vervullen voor grensovergangen, maar is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen ervan of voor de kosten ervan, tenzij anders vermeld in het contract. Music & Opera verstrekt geen verdere informatie over de documenten die de identiteit van de klanten vaststellen of de voorwaarden voor het verkrijgen ervan. Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen dat zij voldoen aan de inreisvereisten van het land of de landen waarheen zij reizen. Indien de klant op het moment van vertrek niet aan deze formaliteiten voldoet, waardoor de reis niet kan doorgaan, wordt de klant geacht niet te zijn komen opdagen op het moment van vertrek en wordt het bedrag van de reis niet terugbetaald. Buitenlandse klanten dienen zelf contact op te nemen met de consulaire autoriteiten om eventuele visa te verkrijgen. Het is niet de verantwoordelijkheid van Music & Opera om deze informatie te verstrekken of om klanten naar hun nationaliteit te vragen. 

Tussen de publicatie van de programma's door Music & Opera en de datum van vertrek kunnen zich wijzigingen voordoen. Music & Opera zal haar uiterste best doen om alle beschikbare informatie aan haar klanten door te geven. 

Indien bij de reis minderjarige kinderen betrokken zijn, zijn de ouders verantwoordelijk voor de naleving van de aan hen gegeven instructies; elk kind moet een persoonlijk identiteitsbewijs met foto bij zich dragen. Gezinsboekjes zijn geen identiteitsdocumenten. 

Music & Opera vervangt in geen geval de individuele verantwoordelijkheid van de klant, die zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van alle formaliteiten voor vertrek (paspoort dat doorgaans nog 6 maanden geldig is na de datum van terugkeer van de reis, visum, gezondheidscertificaat, enz. 

Niet-naleving van de formaliteiten, de onmogelijkheid voor een klant om geldige administratieve documenten voor te leggen, om welke reden dan ook, die leiden tot vertraging, weigering van toegang tot het buitenlandse grondgebied of een verbod om het buitenlandse grondgebied te betreden, blijven ten laste van de klant die de gemaakte kosten behoudt, zonder dat Music & Opera deze reis of dit verblijf terugbetaalt of vervangt. 

De klant moet er in het bijzonder voor zorgen, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat de bij de boeking opgegeven en bij het sluiten van het reiscontract bevestigde namen en voornamen overeenkomen met de gegevens op zijn geldige identiteitspapieren. 

  

7.2 Informatie over veiligheid en risico's 

Music & Opera raadt u aan de landenfiche van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken (MAE) voor uw reis (landen van bestemming en doorreis) te raadplegen op de website www.diplomatie.fr. Het is raadzaam deze regelmatig te raadplegen. 

Gezondheidsrisico's: Wij verzoeken u regelmatig de informatie van de bevoegde autoriteiten over de gezondheidsrisico's van het land/de landen van uw reis te raadplegen en de gezondheidsaanbevelingen en maatregelen ter bestrijding van deze risico's op te volgen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Music & Opera op de hoogte te brengen van eventuele gezondheidsproblemen die tijdens de reis speciale controle of bijstand vereisen. 

  

8 . Klachten & Bemiddeling  

De reiziger kan elke klacht voorleggen aan de verkoper op het volgende adres 

Music & Opera - 16 rue Bleue- 75009 Parijs per aangetekende brief of e-mail naar [email protected] met alle bewijsstukken. 

Bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen 60 dagen of indien de klant niet tevreden is met het ontvangen antwoord, kan de klant de zaak gratis voorleggen aan de Ombudsman voor Toerisme en Reizen, waarvan de contactgegevens en procedures beschikbaar zijn op de website: www.mtv.travel.