Menu Rechercher

Contact en reserveren via +33 (0)1 53 59 39 29 of neem online contact op

De Cadeaubon
Uw tickets over de hele wereld

Algemene Gebruiks- en Verkoop Voorwaarden


1 – Introductie
www.music-opera.com is een website voor reserveren van tickets voor opera, klassieke concerten en ballet en biedt een selectie uit de programma´s van vele instellingen over de hele wereld. Music-opera biedt tevens verkoop van cadeaubonnen te besteden op het gebied van opera en klassieke muziek,  lidmaatschap van de Club Music & Opera en de verkoop van de gids´Guide Musique & Opéra Autour du Monde´.

De website wordt uitgegeven door Editions le Fil d'Ariane SAS (hierna genoemd music-opera.com) gevestigd te 16, rue Bleue, 75009 Parijs en geregistreerd onder KvK nummer 399 550 912 te Parijs.

Travel agent number : IM075170053

2 – Doel van de Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden
Deze voorwaarden hebben tot doel het uiteenzetten van de services en producten zoals aangeboden op music-opera.com. Als gevolg hiervan, impliceert alle aankoop van producten en services zoals aangeboden op music-opera.com, evenals alle gebruik van informatie op music-opera.com het onherroepelijk akkoord gaan met de algemene verkoopvoorwaarden van music-opera.com
Deze voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment, en zonder dat hier vooraf informatie over wordt verstrekt, gewijzigd worden. Enkel de voorwaarden die online staan gepubliceerd ten tijde van de aankoop zijn van toepassing.

 

3 – Specifieke voorwaarden voor het reserveren van tickets

Hoe koopt u ?
Door eenvoudig de voorstelling van uw keus te selecteren. U beslist vervolgens het aantal plaatsen en de categorie en verzend uw bestelling. music-opera.com bevestigd u binnen drie werkdagen of de plaatsen beschikbaar zijn. Er wordt u geen enkel bedrag in rekening gebracht in geval uw zoekopdracht geen resultaten heeft opgeleverd.

 

Ontbreken van herroepingsrecht voor de aankoop van tickets

Conform Artikel L 121-21-8 vande Franse Consumentencode, kan de aankoop van tickets voor een voorstelling niet worden herroepen.  Alle aankopen zijn derhalve een definitieve aankoop.


Categorie en rang van de plaatsen
Rang 1, of categorie 1 komt overeen met de beste categorie, dit zijn de beste plaatsen van het theater. De plattegrond van het theater biedt u de mogelijkheid de verschillende categoriën en locatie in de zaal te bekijken.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid goed te checken of de aan u toegekende plaatsen overeenkomen met uw wensen.

Prijs van de tickets
De prijzen die worden genoemd zijn aangegeven in Euros, zijn inclusief BTW en zijn over het algemeen iets hoger dan de waarde van het ticket. Deze betreft de verkoopprijs van de tickets door het theater, de handlingskosten, de commerciële marge van Music-Opera.com, TVA wanneer van toepassing en in sommige gevallen de kosten van ons lokale agentschap. We zijn uiterst zorgvuldig in het correct weergeven van de informatie op onze website. In een uitzonderlijk geval kan het echter voorkomen dat  er een fout optreedt in de prijs van het door u bestelde ticket of dat de prijs aan wijziging onderhevig is. In dit geval wordt u hierover door ons zo snel mogelijk geïnformeerd en stellen wij u in gelegenheid uw bestelling te bevestigen met de correcte prijs op deze simpelweg kosteloos te anuleren.

Het omrekenen van valuta is slechts een indicatie en niet contractueel. Het bedrag van uw aankoop zal worden verrekend in euro via uw creditcard. Dit bedrag kan variëren op basis van de wisselkoers die door de bank wordt toegepast.
Het is mogelijk dat door uw bank kosten in rekening worden gebracht voor aankopen in het buitenland. Neem contact op met uw bank voor de details van deze kosten.


Reglement
- Credit card. Het bedrag wordt na 5 dagen van uw rekening afgeschreven. Het totaalbedrag van de reservering kan bestaan uit aparte bedragen op het overzicht van uw kaart. Kijk om het bedrag te checken naar het totaal in rekening gebrachte bedrag onder ´Music Opera´op uw overzicht.


Bevestiging - Beschikbaarheid
Uw reservering wordt u per mail bevestigd.U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging met alle details van uw reservering.
Verzeker u ervan een schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen binnen 3 werkdagen en check eventueel uw spam-folder of neem contact met ons op.
Het kan bij uitzondering voorkomen dat de door ons aangeboden tickets niet meer beschikbaar zijn als gevolg van een grote vraag of een te korte termijn voor aanvang van de voorstelling. U wordt hiervan uiterlijk 3 dagen vóór aanvang van de voorstelling op de hoogte gebracht. Het bedrag wordt dan niet afgeschreven of zo nodig aan opnieuw aan u overgemaakt.


Ontvangen van de tickets
Afhankelijk van het beleid van het theater zullen uw tickets :
- Per post aan u worden toegezonden.
- Bij het loket kunnen worden afgehaald op de dag van de voorstelling, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de voorstelling en op vertoon van onze voucher, of uw naam en voornaam.
In geval de tickets zijn verkregen via bemiddeling van een lokale agent, dan kunnen deze ook bij uw hotel in de stad van de voorstelling worden afgeleverd.

 


Wijziging of anulering van de voorstelling
Alle voorstellingen kunnen  onderhevig zijn aan wijzigingen of anulering. U wordt aangeraden de tijd, het programma en de vertolkers te checken bij het reserveren zoals ook bij aankomst in het theater. In geval de wijziging is uitgevoerd door het theater kan er geen enkele vergoeding worden geeist. In geval de voorstelling komt te vervallen krijgt u slechts de prijs zoals gemeld op het ticket retour. Voor het terugbetalen van uw bestelling dient u de tickets retour te zenden naar music-opera.com - 16 rue Bleue - 75009 Paris - France. De terugbetaling vindt plaats zodra de organisator van het evenement de vergoeding aan music-opera heeft overgemaakt. De leden van de Club ontvangen het volledige bedrag retour.

Voor Festivals, in geval van annulering van uitvoeringen tijdens festivals, wordt de nominale waarde van het ticket alleen terugbetaald.Annulering en terugbetalen van de reservering
De reserveringen zijn bindend en kunnen niet worden ontbonden (zie boven). Een ticket kan niet worden geretourneerd, omgeruild of terugbetaald, tenzij de voorstelling door de organisator wordt geanuleerd. Indien de tickets reeds zijn bevestigd en u niet in staat bent de voorstelling bij te wonen, zal music-opera er alles aan doen om de tickets door te verkopen. Als dit lukt, dan krijgt u de prijs zoals vermeld op het ticket retour.

Verantwoordelijkheid
De voorstellingen vinden plaats onder strikte verantwoordelijkheid van de organisator. Music-opera neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van anulering, wijziging of onderbreking van de voorstelling. Onze verantwoordelijkheid is gebonden aan het beleid van de leverancier en beperkt zich tot het betaalde bedrag.

 

4 – Recht van anuleren bij aankoop van cadeaubonnen, gidsen en lidmaatschap van de Club Music & Opera (niet van toepassing op de aankoop van tickets).  Aankopen van cadeaubonnen, gidsen en lidmaatschap van de Club Music & Opera kunt u anuleren binnen een termijn van 14 dagen. Hiervoor kunt u een bericht per post of e-mail sturen naar CONTACT met opgave van uw naam en voornaam, datum van aankoop, product of service en het totaalbedrag. U kunt ook het formulier terugsturen dat u HIER vindt..

In geval van anuleren met inachtneming van de bovengenoemde regels, zullen wij overgaan tot het terugbetalen van het vollledige bedrag zoals door u betaald is.


5- Voorwaarden voor het gebruik van cadaubonnen
De ontvanger kan de cadeaubon gebruiken voor alle voorstellingen die worden aangeboden op music-opera.
Voor alle voorstellingen waarvan de waarde lager is dan de cadeaubon zal een tegoed worden vastgelegd voor het resterende bedrag. Dit tegoed kan bij een volgende bestellingen worden gebruikt. In geval de prijs van de voorstelling hoger ligt dan de cadeaubon, dan kan het resterende bedrag per credit card worden voldaan. De cadeaubon is vanaf de datum van aankoop een jaar geldig. De cadeaubon kan niet tegen geld worden ingewisseld.


6 – Persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke informatie en gegevens zijn nodig voor het in behandeling nemen van de bestelling. Ze stellen music-opera in staat u de tickets toe te sturen en contact met u op te nemen in geval van wijziging of anulering. De informatie en gegevens worden tevens bewaard voor veiligheidsredenen en wettelijke voorschriften en stellen ons in staat u een gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen te sturen. Tenzij door u anderzijds aangegeven, zullen deze gegevens ook kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden maar alleen voor aanbiedingen voor voorstellingen of op gebied van toerisme. Conform de wet op de informatica en vrijheid van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, correctie en in beroep  gaan tegen de op u betrekking hebbende informatie. Deze kan worden uitgeoefend per post aan music-opera.com - 16 rue Bleue - 75009 Paris of per email CONTACT
www.music-opera.com gebruikt tracking technologie die kan worden gebruikt voor het identificeren van de bron van het verkeer.  

7 - Valideren
Wanneer u op de knop ´ik heb de Algemene Voorwaarden voor levering gelezen en ga hiermee akkoord´, geeft u aan kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan vóórdat u de bestelling voltooit. Het valideren van de bestelling impliceert derhalve het akkoord gaan met de Algemene Verkoopvoorwaarden.  


8 – Speciale voorwaarden met betrekking tot gebruik van de informatie
We gaan uiterst zorgvuldig om met het verifiëren van de juistheid van de door ons verstrekte informatie op music-opera.com.

De gepubliceerde informatie komt uit de beste bronnen, en zijn derhalve weergegeven zonder garantie en impliceren op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van music-opera.com voor wat betreft de aankondigingen, ontbreken van informatie of fouten die zouden kunnen optreden ondanks de zorgvuldigheid in de uitvoering van music-opera.com.
De producten en commerciële presentatie door adverteerders worden uitgevoerden onder hun compleet eigen verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier hieraan ontleend worden. In het bijzonder, aangezien music-opera.com geen reisbureau is, vallen de reizen zoals aangeboden op music-opera.com door partner organisaties volkomen onder hun eigen verantwoordelijkheid. De informatie zoals gepresenteerd op music-opera.com mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen door het vennootschap ´les Editions le Fil d'Ariane´.

9 – Wet van toepassing - Procesvoering
Alle procesvoering van betrekking zijnde op de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden valt onder de franse wetgeving, zelfs wanneer de aankopen door personen zijn gedaan die niet in Frankrijk woonachtig zijn en onafhankelijk van de plaats waar de voorstelling (voor de aankoop van tickets) plaatsvindt. Slechts de Franse rechtbank is bevoegd.